Top

Nowe drzewa dla pszczół i ptaków

Do końca października przy ścieżce pieszo-rowerowej z Bytowa do Dąbia zostanie nasadzonych ponad 300 drzew.

Wśród nich znajdzie się ok. 300 lip szerokolistnych i gołębiej jagody oraz kilkanaście jabłoni ozdobnych Red Sentinel.

Działanie jest odpowiedzią na stwierdzony przez rolników, sadowników i naukowców coraz większy spadek populacji pszczół oraz innych owadów zapylających. Dzieje się tak m.in. za sprawą kapryśnej pogody, niekontrolowanych oprysków chemicznych i chorób pszczelich rodzin. Ponadto wprowadzone nasadzenia będą miejscem lęgowym oraz pożywieniem dla licznych gatunków ptaków.

Planowana aleja, przy której zostaną nasadzone drzewa

Zadanie pod nazwą „Nasadzenie alei rodzimych gatunków drzew miododajnych i owocodajnych” zostanie wykonane w ramach projektu złożonego przez sołtysa i mieszkańców sołectwa Dąbie. Finansowane będzie przez WFOŚiGW w Gdańsku oraz gminę Bytów.

Partnerem projektu jest „Stowarzyszenie na Rzecz Sołectw Gminy Bytów”, które zadeklarowało edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w ramach fotograficznych kółek zainteresowań oraz promocję tego typu działań. Całkowita wartość projektu wyniesie ok 35 tys. zł.

Źródła
Burmistrz Bytowa Ryszard Sylka/FacebookGoogle Maps
Tagi
Back to top button
Close
Close